BRAK INFORMACJI

Brak informacji na temat działalności administracji godzi głównie w interesy małych i średnich firm europejskich. Te także są zainteresowane dostępem do infor­macji statystycznych, finansowych (nieobjętych ochroną danych), geograficznych pozwalających na podejmowanie decyzji, formułowanie strategii fumy, planów in­westycyjnych, eksportu. Informacje zbierane przez izby handlowe w poszczególnych krajach Unii bywają często niedostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd też uruchomienie projektu EBR II (European Business Register) mającego ułatwiać dostęp do informacji wszystkim firmom europejskim przez pokonanie barier języko­wych, technologicznych, systemów rejestrujących i ograniczeń sieciowych. Projekt EBR został otwarty w ramach unijnego Telematics Application Programme w grud­niu 1998 r. i obejmuje wszystkie kraje członkowskie oraz Norwegię.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!