Kategoria: Na małym ekranie

TELEWIZJA W ROLI POŚREDNIKA

Wiadomo, co jest dobre, a co złe w malarstwie czy filmie, poezji, czy też w teatrze. Jednakże kryteria este­tyki telewizyjnej nie są sformułowane na­wet w zarysach.Można na małym ekranie — z większym lub mniejszym pożytkiem — obejrzeć film. Można wy­słuchać też prognozy pogody. Telewizja spełnia tutaj rolę pośrednika, dostarcza nam sztukę i in­formacje do domu. Ten rodzaj jej funkcji nie podlega dyskusji. Lecz gdzie zaczyna się telewizja jako taka? Telewizja jako zjawisko, telewizja jako rodzaj widowiska, telewizja jako sztuka — nie wiemy nawet, jakich słów użyć, jak określić to, o  czym mówimy.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

OGROMNA PRZYSZŁOŚĆ

Słyszy się ciągle, że roztacza się przed telewi­zją ogromna przyszłość. Lecz stwierdzenie to przyjmuje się na wiarę. Jakie są możliwości este­tyczne telewizji jako takiej? Konkretniej — czym dzisiaj jest telewizja? Co może osiągnąć? Czy spełnia swoje zadania, to znaczy, w jakim stopniu spełnia swoje powołanie? A więc telewizja roku 1960.Gdyby mnie zapytano, co wydaje mi się naj­bardziej interesujące na małym ekranie, odpowie­działbym bez zastanowienia: prezenterka Walen­tyna Leontiewa. Nie jest to tylko moja opinia. Jestem pewien, że wielu ludzi jest tego samego zdania.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

PROWADZĄCY PROGRAM

Czy Leontiewa zapowiadać będzie koncert, pro­wadzić dyskusję w studio, wesoły teleturniej czy też program dla dzieci — zawsze ogląda się ją z zaciekawieniem i przyjemnością. Dlaczego?Można odpowiedzieć po prostu tak: jest młodą uroczą kobietą — dlatego się ludziom podoba. Młodość i uroda to niewątpliwie niezbędne atry­buty ludzi, którzy występują zawodowo w tele­wizji. Jest więc rzeczą naturalną, że za każdym razem witamy i rozstajemy się z Leontiewą z uśmiechem.Rzadko jednak zdobywamy się na wysiłek, aby zastanowić się nad sprawami prostymi i oczy­wistymi. A zastanowić się nad tym, jak pracuje Leontiewa, warto. Leontiewa bowiem, moim zda­niem, jak gdyby przewidziała, wyczuła niejako — znacznie wcześniej niż inni — to, jak należy za­chowywać się przed obiektywem kamery telewi­zyjnej.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

NA NASZYM EKRANIE

Wyobraźcie sobie przez chwilę, że na naszym ekranie pojawia się nowa prezenterka (my, widzo­wie, zawsze bardzo żywo reagujemy na tego ro­dzaju „wydarzenia”). Jest niezwykłej wprost uro­dy. Jasnooka, z warkoczem owiniętym wokół gło­wy, jakby wyszła z ram obrazu Wenecjanowa. Siedzi sobie nasza piękność w nowoczesnym fote­lu i powoli, niskim głosem odczytuje wiadomości z kraju i ze świata… Na pewno zaprotestujecie. Powiecie, że to jakaś pomyłka. Ta niezwykła uroda wyda się wam nienaturalna, wręcz nie na miejscu, można ją uznać za zbyteczną ozdobę…

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!