Kategoria: Telewizja i człowiek

MAGICZNA SIŁA TV

Od czego jednak zacząć i jak poprowadzić opo­wieść o dniu dzisiejszym telewizji? Może od tego, jak z nastaniem zmierzchu, owej intymnej pory, władzę nad miastem przejmuje jakaś magiczna siła? Przenika do domów poprzez dachy, ściany, zamknięte okna. I oto nagle staruszkowie, otrząsnąwszy się po całodziennej drzemce, ożywiają się, a dzieci rozpierane nad­miarem energii stają się nieprawdopodobnie wprost posłuszne. Uczeni odrywają się od swej pracy, panie domu porzucają niedomyte naczy­nia w kuchni. Kilka milionów ludzi jak na zawo­łanie nie widząc się wzajemnie jednocześnie za­czyna śmiać się czy też jednocześnie smucić. Pu­stoszeją ulice, teatry, czytelnie. Zmniejsza się zu­życie wody.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

ISTNIENIE ZALEŻNOŚCI

O istnieniu tej prostej i wyraźnie do­strzegalnej zależności między pracą stacji telewi­zyjnych i wodociągowych przeczytałem w pew­nym czasopiśmie zagranicznym.Ludzie jak na komendę przestają korzystać z kąpieli, aby później znów jak na komendę udać się do łazienek.Można o telewizji napisać powieść z gatunku fantazji naukowej czy jakąś utopię społeczną, na przykład w stylu Karela Ćapka… Za oceanem pojawiły się pierwsze telewizory. Pisze się o nich jak o czymś niezwykłym. Jedni (jak to zwykle bywa w takich przypadkach) nie bardzo wierzą w ich możliwości, drudzy (jak to również bywa w takich przypadkach) zaczynają snuć rozważania „o postępie” i „roli użytkowej” nowego wynalazku. Tymczasem telewizory — ni­czym óapkowskie jaszczury — mnożą się i roz­przestrzeniają z błyskawiczną szybkością. Sztur­mem zdobywają miasta, rozpełzają się po wsiach

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

KRZYŻ ANTEN

Krzyże anten znaczą ich zwycięski pochód. Wła­dają już całymi obszarami kraju.To jakby okupacja.Ludzie, nie zdając sobie z tego sprawy, stają się daltonistami, przestają reagować na barwy ota­czającego ich świata. Całe ich życie staje się ilu­zoryczne.Iluzoryczna jest wiedza, która nie została zdo­byta pracą, utrwalona dociekliwością umysłu, ale przyjęta na wiarę z ust lektorów pospiesznie ilu­strujących swe wywody pokazem obrazków… Ilu­zoryczne jest uczucie miłości do kobiety, która przychodzi na spotkanie o wyznaczonej godzinie, spogląda ci czule w oczy, sprawia wrażenie za­kochanej, iluzoryczne, gdyż pozostanie ona prze­cież na ekranie… Iluzoryczny jest ów świat, który mamli cię z telewizora łoskotem mknących gdzieś w dal pociągów, urokami przechadzek nabrzeżami kanałów w Leningradzie czy uliczkami Paryża, meczem piłki nożnej lub krokami modnego tań­ca.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

STOJĄC W MIEJSCU

A życie nie stoi w miejscu. Toczy się dalej nie­zależnie od ciebie. Nie chce ci się wskoczyć do dalekobieżnego pociągu, aby nazajutrz obudzić się gdzieś daleko. Nie byłeś w Paryżu, znasz go z fil­mów i kronik, tak świetnie poznałeś to miasto, że jechać tam nie ma po co. Zapomniałeś już nawet o  tym, że można wyrwać się z domu i pójść na mecz, aby odetchnąć atmosferą przepełnionych trybun. Dawno cię już o tym przekonano, że na ekranie telewizora lepiej widać przebieg gry. Na­wet w lekcji tańca uczestniczysz nie wstając z fo­tela, wydaje ci się, iż to wystarczy, aby zapamię­tać układ kroków. „Ukośny deszcz” przechodzi bokiem — tego obawiał się Majakowski, nawet sam Majakowski.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!