DODATKOWE NIBEZPIECZEŃSTWA

Dodatkowymi niebezpieczeństwami, powodującymi odsunięcie niektórych jed­nostek, mogą być:lęk przed nowościami, powodujący blokadę psychiczną uniemożliwiającą kontakt z nowoczesnymi technologiami; problem ten może być także w znacz­nym stopniu związany z niskim wykształceniem;niedostateczna świadomość jednostki co do skutków jej odsunięcia od global­nego społeczeństwa informacyjnego; chodzi tutaj przede wszystkim o problem tzw. bezrobocia technologicznego.Od procesu przemian prowadzących do powstania globalnego społeczeństwa in­formacyjnego będą odsunięci nie tylko pojedynczy ludzie, lecz całe grupy społeczne etniczne. Jest to zjawisko dużo bardziej niebezpieczne dla samego procesu, ponieważ może spowodować pogłębienie nierówności, zarówno w ujęciu pionowym (podział na grupy społeczne), jak i poziomym (różnice między obszarami geograficznymi).

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!