DOSTĘP SEKTORA PUBLICZNEGO

Dostęp sektora publicznego do informacji stał się jednym z podstawowych założeń konferencji ministerialnej państw Unii Europejskiej z Bonn z 1997 r., zatytu­łowanej Global Information Networks. Kwestia ta znalazła znaczące miejsce w dzia­łaniach pozarządowych organizacji powołanych do analiz problematyki budowania europejskiego społeczeństwa informacyjnego, takich jak Information Society Forum, składające się z ekspertów, analityków i polityków.Wzrost znaczenia informowania sektora publicznego w polityce Unii Europej­skiej wiąże się z realizacją społecznego modelu europejskiego społeczeństwa infor­macyjnego. Informatyzacja i zastosowania nowych, coraz bardziej zintegrowanych technologii informacyjnych wzmagają komercjalizację sektora informacyjnego i po~ zostałych dziedzin gospodarki zależnych od globalnych systemów informacyjnych.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!