DYNAMIKA ROZWOJU

Od dynamiki jego rozwoju w najbhzszych latach zależeć będzie, czy kraje postsocjalistyczne zdołają sprostać nowym wyzwa­niom i w dającej się przewidzieć przyszłości dogonią kraje Triady. Internet może być katalizatorem (the engine ofeconomic gwwth) wzrostu i rozwoju w Polsce(mteme- -led-srowth). Jest to jednak tylko szansa, a nie gwarancja sukcesu. Najbliższe lata zadecydują o pozycji Polski w hierarchii krajów rozwijających nową gospodarkę.Od dynamiki jego rozwoju w najbhzszych latach zależeć będzie, czy kraje postsocjalistyczne zdołają sprostać nowym wyzwa­niom i w dającej się przewidzieć przyszłości dogonią kraje Triady. Internet może być katalizatorem (the engine ofeconomic gwwth) wzrostu i rozwoju w Polsce(mteme- -led-srowth). Jest to jednak tylko szansa, a nie gwarancja sukcesu. Najbliższe lata zadecydują o pozycji Polski w hierarchii krajów rozwijających nową gospodarkę.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)