ETYCZNA STRONA

Jakie są prawa owego kontaktu? Co tu jest najważniejsze? Nie ulega wątpliwości, że przede wszystkim — spontaniczność. Ważny jest również szacunek. Szacunek wobec siebie i widza.Dlatego tak niebezpieczne jest rozpatrywanie tych czy innych elementów specyfiki telewizyjnej w izolacji od siebie. Czytać czy mówić? Improwi­zacja czy staranne przygotowanie? Można przy­jąć dowolny punkt Widzenia i odgrodzić się od prawdy, humanizmu czy w końcu od chęci i ko­nieczności prowadzenia jakichkolwiek poszukiwań.Żadnego, najbardziej, jakby się wydawać mogło, warsztatowego problemu nie można w telewizji rozstrzygnąć pomijając stronę etyczną. W tym właśnie dopatruję się nowatorstwa telewizji.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!