POSZUKIWANIA WSPÓŁCZESNYCH ŚRODKÓW WYRAZU

Teatr małego ekranu to teatr na wskroś współczesny. Dotyczy to zarówno repertuaru, jak stylu gry aktorskiej czy też całego ento jrage’u widowiska. Ekran telewizyjny demaskuje wszyst­ko, co nie jest nowoczesne, nawet jeśli jest w naj­lepszym gatunku. Wykrywa i demaskuje zupeł­nie tak samo, jak ujawnia i podkreśla niedokład­ność i fałsz. Telewizja jest jednym z najwspanial­szych wynalazków naszych czasów, zaiste, god­na miana „dziecięcia wieku”. Czyż więc rtie jest prawidłowością, że wymaga wręcz współc?;esnych środków wyrazu artystycznego, współczesnego ję­zyka? ,Lecz (może ktoś zapytać) czy możliwe jest w ta­kim razie stworzenie przy tego rodzaju dążeniu do maksymalnego naturalizmu nieomal dokumen­talnego stylu w teatrze telewizyjnym wielkich po­staci, postaci patetycznych podejmujących filozo­ficzną dysputę na temat życia?

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)