GENEZA NOWEJ FORMY

Po raz pierwszy mieliśmy okazję obserwowania genezy nowej formy artystycznej i opisania dokładnego wszystkich okoliczności jej powstania i rozwoju.” Przykład telewizji w tym względzie, moim zda­niem, jest zapewne jeszcze bardziej interesujący i pouczający. Teoria telewizji ma wszelkie dane po temu, aby sformować się już dzisiaj. Zyskuje zna­czenie praktyczne. Jest to, wydaje się, ten rzadki, realny przypadek, gdy teoria może nie tyl­ko wysnuwać wnioski z praktyki, ale ją wyprze­dzać. Antycypować jej dokonania. Przewiduje je. Wedle słów tegoż samego Beli Balasza teoria mo­że stać się tu swoistego rodzaju „prateorią”, a na­wet odegrać rolę Kolumba.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)