KODEKS MORALNY

Najważniejsze, zasadnicze elementy specyfiki tele­wizyjnej zostały już określane i nikt nie wy­stępuje przeciwko nim. Jeszcze przed kilku laty stanowiły coś nowego, trzeba było szukać odpo­wiednich słów w celu ich określenia, dziś nato­miast wszyscy dobrze wiedzą, że:w telewizji nie należy czytać, lecz mówić, kontakt z widzem w telewizji ma charakter kameralny, intymny, program telewizyjny wywołuje u widza poczucie współuczestnictwa, tak zwany efekt obecności”,zachowanie się przed obiektywem kamery powinno być naturalne, nosić znamiona impro­wizacji. Sformułowane zostały również komentarze do owych przykazań telewizyjnych. Mówiąc „impro­wizacja”, dodajemy: „owszem, lecz nie wyklu­czająca starannego przygotowania”. Mówiąc in­tymność”, zastrzegamy, że „taka, jaka nie jest sprzeczna ze społecznymi zadaniami telewizji”.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)