LENISTWO I BIERNOŚĆ

Czy telewizja wyrabia w nas lenistwo i bier­ność?Tak, ale telewizja ma również wiele zalet, po­maga nam wypoczywać itp.Czy telewizja sprzyja trwonieniu czasu?Tak. Lecz jednocześnie dzięki „dostawie to­waru do domu” oszczędza go.Chwilami zaczyna mi się wydawać, że z jed­nej strony telewizja niszczy to, co z drugiej two­rzy.Przy czym listę negatywów i pozytywów moż­na poszerzać o cały szereg zagadnień tak spo­łecznych, jak moralnych.W dalszych częściach książki kilka z nich wy­mienimy jeszcze i pomówimy o nich szczegółowo. Już teraz jednak widać wyraźnie, że gdzieś na styku telewizyjnych antynomii znajduje się punkt ciężkości „rozmyślań przed telewizorem”. Pozytywy i negatywy w telewizji wzajemnie się zwalczają.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)