OSTROŚĆ PERCEPCJI

Ostrość naszej percepcji zwiększa się, gdy życie uchwycone jest w chwili jakiegoś wielkiego wy­darzenia, w momencie swej kulminacji. W związku z tym chciałbym opowiedzieć o jed­nym z najlepszych — moim zdaniem — progra­mów Moskiewskiej Telewizji. Za kilka godzin na stadionie w Łużnikach pod­niesiona zostanie flaga VI Międzynarodowego Fe­stiwalu Młodzieży i Studentów. Kamery ustawio­ne zostały również na ulicy. W Alei Pokoju. Na placu Majakowskiego. Na Placu Powstania. Widać nie kończący się sznur samochodów. Jadą uczest­nicy festiwalu. Kamery wyławiają ich z tłumu. Zbliżenia twarzy jak na wystawie fotograficznej. Jakież bogactwo typów ludzkich! Jakież boga­ctwo wyrażania swych uczuć, radości.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)