POZBAWIENIE BEZPOŚREDNIOŚCI

Pozbawieni są bezpośredniości przeżyć, które taje wyłącznie bezpośrednie obcowanie z akto­rem, oddychanie wspólnym z nim powietrzem Aktorem, który przekazuje nam swój stan psy­chiczny, napięcie nerwów. A więc pozbawieni są tego, co kiedyś nazywano „magnetyzmem serc”.Pozbawieni są trzeciego wymiaru, koloru, nie mówiąc już o tym, że wyrazistość obrazu telewi­zyjnego często pozostawia wiele do życzenia W takiej samej sytuacji jak widz w teatrze, jest widz telewizyjny tylko w jsdnym, być może najważniejszym przypadku. I jeden, i drugi mają wrażenie współuczestni­ctwa w widowisku, które powstaje w da­nej chwili, niejako rodzi się na oczach. Są świadkami i przeżywają wspólnie spektakl, któ­ry nigdy już dokładnie tak samo nie zostanie powtórzony, są współuczestnikami same­go procesu jego powstawania.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)