PRAKTYCZNE WDROŻENIE

Tylko od praktycznego wdrożenia i upowszechnienia zależy, czy wyniki prac twórczych zostaną włączone do światowe­go zasobu osiągnięć nauki oraz czy zostaną osiągnięte cele społeczne i odpowiednia pozycja na arenie międzynarodowej. Prowadzenie badań, gdy ich efekty nie zostają zastosowane w praktyce, przynosi szkodę społeczną i to w podwójnym znaczeniu, a mianowicie stratę zaangażowanych w nie środków i — co ważniejsze — utratę moż­liwego do uzyskania przyrostu dochodu społecznego. Stąd też wdrażanie i upowszech­nianie innowacji winno stanowić końcowe etapy i fazy każdego procesu badawczo-roz­wojowego, bo może się zdarzyć, że nowe odkrycia i wynalazki wykorzysta nie autor i nie ten kraj, w którym one miały miejsce, lecz inny, sprytniejszy, dobrze przygotowa­ny do polityki naukowej i patentowej, co w praktyce nie należy do wyjątków.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!