PRAWA RZĄDZĄCE SZTUKĄ

Jakimi prawami rządzi się zwłaszcza sztuka aktorska, osiągająca w swych poszukiwaniach nowych możliwości gra­nicę, za którą, wydawałoby się, jest się już sobą, a nie aktorem wcielającym się w daną postać? Praktyka telewizyjna nie daje na razie odpowie­dzi na to pytanie. Lecz kiedy jadę kolejką pod­ziemną, siedzę na ławeczce w parku lub oglądam wystawę fotograficzną, widzę niekiedy, jak samo życie prezentuje nam takie ludzkie typy, właśnie typy, tak bogate charaktery, że mimo woli wzbo­gacam swą wiedzę o życiu. A może właśnie przez ukazywanie takich typów ludzkich (tak w pro- gramach dokumentalnych, jak teatralnych) tele­wizja osiągnie kiedyś rangę sztuki?

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!