SZTUKA WYMAGA SZACUNKU

Sztuka wymaga szacunku dla samej siebie. Sztu­ka żąda tego szacunku. W teatrze nie wpuszczają na widownię po trzecim dzwonku. W muzeach obowiązuje cisza. W bibliotece nie wolno kreślić jakichkolwiek uwag na marginesie książki — na­tychmiast narażamy się na przykre kary. Oczy­wiście wszystko to stanowi elementarną formę szacunku dla sztuki. Najprostszą. Nie jest to na­wet jeszcze sam szacunek, lecz tylko wstępny jego warunek. Bez niego spotkanie ze sztuką nie do­szłoby w ogóle do skutku. W tym niebezpieczniejsza jest pod tym wzglę­dem absolutna bezbronność telewizji. Nie jest ona w stanie postawić żadnych warunków wstępnych. Powinna sama, jedynie mocą swego oddziaływa­nia — od tego zaczęliśmy naszą pogawędkę — nauczyć widza szacunku dla siebie.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)