USŁUGI TRANSAKCYJNE

Usługi transakcyjne są postrzegane jako kluczowa forma elektronicznych kontaktów z administracją, wspierających społeczeństwo oby­watelskie i rozwój form demokracji.Digitalizacja informacji dla sektora publicznego nie tylko ułatwia do nich do­stęp, lecz także zwiększa możliwości ich eksploatacji, pozwala na kreowanie nowe­go produktu informacyjnego, dla którego sektor publiczny dostarcza podstawowego materiału.   Upowszechnianie informacji sektora publicznego drogą elektroniczną nie oznacza jednak automatycznie równego i powszechnego dostępu dla wszystkich obywateli.Różnice w dostępie do narzędzi społeczeństwa informacyjnego, takich jak kom­putery czy modemy, mogą decydować o dostępie do informacji, w tym istotnych dla obywateli i firm informacji sektora publicznego

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)