W CZASIE WYSTĘPÓW

Majakowski, jak wiadomo, w czasie występów na estradzie, zanim zaczynał recytować wiersze, zdejmował marynarkę. Był to naturalny, przy­rodzony mu odruch. Przypuszczam, że postąpiłby tak samo przed obiektywem kamery telewizyjnej. Lecz nie oznacza to wcale, że przed kamerą tele­wizyjną powinien zdejmować marynarkę pan Iks czy też Ygrek.A przecież można zarówno z okularów, jak z marynarki zrobić sprawę zasadniczą i zorgani­zować całą dyskusję na temat „w okularach czy bez okularów” lub „w marynarce czy bez mary­narki”? Powie mi ktoś, że to są rzeczy oczywiste. Zga­dzam się. Ale jednocześnie bardzo ważne. Prze­cież chodzi nie o „zasady zachowania się przed kamerą telewizyjną”, lecz o stosunek czło­wieka z ekranu do człowieka .sprzed telewizora.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)