WIDOWNIA TEATRU

Pozwólcie więc, że sam spró­buję bez uciekania się do pomocy statystyki prze­prowadzić kilka najprostszych obliczeń. Być mo­że, że ten prymitywny sposób pozwoli nam uświa­domić sobie realne, ludzkie treści tych wymia­rów, z którymi już dziś spotyka się telewizja. A więc:Widownia Moskiewskiego Teatru Artystyczne­go pomieścić może (w przybliżeniu) tysiąc osób. Załóżmy, że sala na spektaklach wypełniona jest kompletem widzów. Wówczas teatr ten w ciągu roku odwiedza około 300 — 350 tysięcy widzów. A ilu widzów przewinęło się przez widownię od dnia założenia teatru? Nietrudno wyliczyć. Mno­żymy 300 tysięcy przez 63 (ilość lat) i otrzymuje­my w przybliżeniu liczbę 20 milionów.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)