WIELE INSTYTUCJI

Wiele instytucji sfery publicznej w państwach Unii ogranicza dostęp do informacji już publikowanych bądź udostępnionych powszechnie w formie elektronicznej. Nie są to restrykcje w dostępie do informacji, ograniczenie to ma jedynie pozwolić na uniknięcie nieuzasadnionych kosztów. Limitowanie dostępu do informacji publicznych przekazywanych w tradycyjny (nieelektroniczny) sposób wynika także z konieczności ograniczenia ilościowego i czasowego. Optymalnym rozwiązaniem tego problemu jest powszechne zastosowanie przez instytucje sfery publicznej nowych technologii informacyjnych i tworzenie elektronicznych baz da­nych dostępnych w sieciach. Przyjęcie przez Unię Europejską zharmonizowanych rozwiązań regulujących do­stęp do informacji sektora publicznego oraz jego powszechna informatyzacja stają się niezbędne do realizacji prawa swobodnego osiedlania się i podejmowania zatrudnie­nia na terenie całej Unii.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)