WŁAŚCIWOŚĆ CZŁOWIEKA

Jedną z właściwości człowieka jest wpadanie w zachwyt bądź to z powodu dużej ilości prze­czytanych książek, bądź to z powodu pokaźnej ilości spektakli czy filmów, które w swoim życiu zdążył zobaczyć. Ale równie właściwe jest mu i zapominanie. Każda nowa książka czy jak kto woli, film lub spektakl zajmie miejsce poprzed­niej. Wciąż o tym myślę.Załóżmy, że okres naszego świadomego i naj­bardziej intensywnego czytania rozpoczyna się w wieku dwunastu — trzynastu lat, a kończy mniej więcej w trzydziestym trzecim roku naszego życia, kiedy człowiek już w pełni ukształtował się i po­ra, by sam przekazywał „swą wiedzę”. Ile w su­mie książek przeczyta człowiek w ciągu owych dwudziestu lat, kiedy kształtują się jego estetycz­ne gusty, jego światopogląd? Wydaje się państwu, że wiele? Że będzie to stos przewyższający wieżę Eiffla? Mylicie się! W sumie — nie więcej niż tysiąc książek!

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!