ZASILAJĄCA INFORMACJA

„Informacja jest zasilającym naukę zasobem, który musi być gromadzony, chro­niony i zagospodarowywany, a zadaniem działalności naukowo-informacyjnej jest udostępnianie wyników nauki lub osiągnięć praktyki w celu wykorzystywania tych zdobyczy do dalszego rozwoju nauki, kultury i gospodarki. Jakość obsługi informa­cyjnej badań naukowych i prac technicznych ma przy tym zasadnicze znaczenie dla doskonalenia obsługi informacyjnej także w innych sferach. życia społecznego. Z tego powodu na każdym państwie ciążą szczególne zobowiązania względem tej dziedziny i odpowiedzialność za jej rozwój. Obowiązkiem demokratycznego państwa jest ponadto świadome i konsekwentne prowadzenie takiej polityki naukowo-tech­nicznej, która służy budowie społeczeństwa informacyjnego.

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!